3 dôvody, prečo si zabehať so šarkanom. Aj v tomto veku

Beh s lietajúcim drakom môžeme našim deťom len závidieť. Verím, Aj bez mojej pomoci vám bude z fotografie jasné, že sa jedná o niečo radostné a pozitívne. A to z troch „chemických“ dôvodov:

Noradrenalín

Smiech a beh mobilizujú jednu z dobrých “drog” ľudského tela noradrenlín.

Telo je schopné produkovať látky, ktoré mu ponúkajú pocity šťastia, blaha a hlbokej regenerácie.

Endorfín

Približne po 20 až 30 minútach dochádza k uvoľňovaniu endorfínov. Vtedy začína ten úžasný pocit, že vás nič nebolí, narástli vám krídla aj bez energy drinku a vznášate sa v oblakoch.

Dopamín a oxytocín

Nie je to divné. So šarkanom v ruke sa pokojne usmievajte a radujte sa. Smiech je zadarmo a mobilizuje nie len už spomínaný noradrenalín, ale aj ďalšie „veselé“ látky dopamín a oxytocín.

Stačí, ak sa na niekoho usmejete a on vám úsmev opätuje. U vás i u neho dôjde k zmene konštelácie neurotransmiterov; inými slovami, zaplaví vás pocit uvoľnenia a šťastia!

Tak bez ostychu vybehnite so šarkanom von aj vy.

Prajem Vám veľa behu a úsmevov!

Analýzy reči tela vo svete s BodyTalks prichádzajú do vašich email schránok. Nezmeškajte už ani jednu analýzu.

Monika Stehlíková

Monika Stehlíková

Pravidelne analyzujeme dianie doma aj vo svete z pohľadu REČI TELA. Odborne hodnotí osobná koučka a dlhoročná trénerka Monika Stehlíková, autorka značky BodyTalks.

Je zakladateľkou značky BodyTalks a autorkou metodiky „Vedomá reč tela“. Za jej odbornosťou stoja vzdelávacie organizácie ako Essenský inštitút V Nemecku či britská asociácia DanceMovement Psychotherapy. Viac než 20 rokov pomáha klientom rásť v oblasti neverbálnej komunikácie a práce s telom. Je tiež predsedníčkou Slovenskej asociácie tanečno-pohybovej terapie a členkou ďalších európskych odborných organizácií.