ĽAVÁ POLOVICA TVÁRE TLMOČÍ VAŠE VNÚTRO

Prezident Čínskej ľudovej republiky Siġin-pching (vľavo) nám prináša ukážku úžasného fenoménu v reči tela: rozdiel medzi pravou a ľavou stranou tváre.

Všimnite si, ako výrazne sa časti u čínskeho predstaviteľa líšia:

Jeho pravé obočie je výrazne vyššie, viečko väčšie. Na ľavej strane zas viac prižmúrené a vrásky okolo oka výraznejšie.

Ľavý kútik úst smeruje vyššie (čo súvisí aj s intenzívnejšou aktiváciou svalov tváre v oblastí líc), ale ústa má viac otvorené do náznaku úsmevu na pravej strane.

Každý človek má rozdielnu jednu polovicu tváre od druhej. Je to normálne a vďaka nesúmernosti je naša tvár prirodzená.

Tvrdí sa, že čím sú si strany podobnejšie, tým máme väčšiu harmóniu medzi našim vnútorným svetom a tým, ktorý navonok prezentujeme.

Pravá strana súvisí s našou “maskou”, ktorú ukazujeme svetu. Ľavá časť korešponduje s naším vnútrom.

Musím ale pripustiť, že situácia na fotografii počas summitu v Pekingu mohla vzniknúť aj následkom natočenia hlavy a aktivácie svalov na krku. To v tomto momente nevieme overiť.

Aplikujete v praxi

Je zaujímavé vnímať nesúlad strán počas rozhovorov s ľuďmi. Môžete odhaliť, či je ich mimika súmerná a na základe toho usudzovať, či sa im darí žiť život v harmónii so sebou samým.

Prajem vám čo najviac súladu a úprimných tvárí.

Analýzy reči tela vo svete s BodyTalks prichádzajú do vašich email schránok. Nezmeškajte už ani jednu analýzu.

Monika Stehlíková

Monika Stehlíková

Pravidelne analyzujeme dianie doma aj vo svete z pohľadu REČI TELA. Odborne hodnotí osobná koučka a dlhoročná trénerka Monika Stehlíková, autorka značky BodyTalks.

Je zakladateľkou značky BodyTalks a autorkou metodiky „Vedomá reč tela“. Za jej odbornosťou stoja vzdelávacie organizácie ako Essenský inštitút V Nemecku či britská asociácia DanceMovement Psychotherapy. Viac než 20 rokov pomáha klientom rásť v oblasti neverbálnej komunikácie a práce s telom. Je tiež predsedníčkou Slovenskej asociácie tanečno-pohybovej terapie a členkou ďalších európskych odborných organizácií.