TAKTO SA PRIJÍMA OCENENIE

Tri úplne odlišné výrazy tváre pri jednej a tej istej udalosti!

Laureátmi „Prezidentovej medaile slobody“ sa stali okrem iných aj komička Ellen Degeneres, oskarový herec Tom Hanks a speváčka Diana Ross. Medaila je najvyšším možným čestným ocenením v USA.

Každá z troch osobností showbiznisu prijíma toto uznanie iným spôsobom a som presvedčená, že sa v tom momente na nič nehrajú.

Pokora a prekvapenie

U Ellen zachytávame sklonenú hlavu, pohľad na okolie zdola, pery stlačené v úsmeve. Medailu prijíma s pokorou, prekvapením a kontrolou nad vlastnými pocitmi, o čom svedčia spojené pery.

Hrdosť

Hlava hore, priamy pohľad a otvorený hrudný kôš naznačujú hrdé a sebavedomé prijatie ocenenia u Toma Hanksa.

Radosť

Žijúca spevácka legenda Diana Ross si s formou ťažkú hlavu nerobí. Z nadšenia mierne zaklonila hlavu a na rozdiel od Ellen nám venuje smejúce sa oči a doširoka otvorené ústa s plnou expresiou radosti.

S najväčším prirodzeným sebavedomím prijíma podľa mňa čestné ocenenie Tom Hanks. A to podľa vyváženia postoja v jeho stredovej línii. No ani Diana Ross nezaostáva, keď sa odváži byť aj v takom dôležitom momente úprimne expresívna.

Ako prijímate uznanie vy? Zahanbí vás alebo máte pocit, že si ho zaslúžite a užívate si ho?

Spôsob, akým sa to deje u vás, hovorí o vašej osobnosti, o tom, či ste viac zameraný do vnútra alebo navonok a charakteristikách spojených s vaším seba-uvedomení a sebavedomím.

Ak je človek z ocenenia nesvoj,  môže to mať rôzne príčiny. Ale najčastejšie sám nie je so sebou spokojný, očakáva od seba viac. A to už je vecou sebaprijatia.

Odporúčam vám, naučte sa prijímať pochvalu, uznanie a podporu s láskou. Stane sa vám to veľkou oporou v živote.

Nech je váš dnešný deň plný uznaní!

Analýzy reči tela vo svete s BodyTalks prichádzajú do vašich email schránok. Nezmeškajte už ani jednu analýzu.

Monika Stehlíková

Monika Stehlíková

Pravidelne analyzujeme dianie doma aj vo svete z pohľadu REČI TELA. Odborne hodnotí osobná koučka a dlhoročná trénerka Monika Stehlíková, autorka značky BodyTalks.

Je zakladateľkou značky BodyTalks a autorkou metodiky „Vedomá reč tela“. Za jej odbornosťou stoja vzdelávacie organizácie ako Essenský inštitút V Nemecku či britská asociácia DanceMovement Psychotherapy. Viac než 20 rokov pomáha klientom rásť v oblasti neverbálnej komunikácie a práce s telom. Je tiež predsedníčkou Slovenskej asociácie tanečno-pohybovej terapie a členkou ďalších európskych odborných organizácií.