Reč tela v obchode

Chcete zaujať a urobiť prvý dobrý dojem? Chcete čo najefektívnejšie vybudovať dôveru a vzťah? Radi by ste vedeli, či s vami váš partner súhlasí, má výhrady, alebo ponuku zamieta ešte skôr, ako vám to povie?

Naučíme vás, ako efektívne používať reč tela pri získavaní klienta na svoju stranu, budovaní dôvery aotvorenej komunikácie. Zistíte, ako čítať neverbálnu komunikáciu, ako s ňou experimentovať a zefektívniť vaše súčasné predajné zručnosti.

Čo získate spoluprácou s BodyTalks ?

Už nikdy viac nezapochybujete, či neverbálny signál, ktorý prichádza od vášho obchodného partnera a zaujme vás je náhoda, alebo je zvratom v komunikácii. Naučíte sa čítať neverbálne signály vášho obchodného partnera s ľahkosťou.

Naučíte sa efektívne naladzovať a zisťovať potreby, akoby ste boli v “koži” svojho zákazníka.

Zavádza ma, klame alebo to myslí úprimne? Zlaté pravidlá interpretácie a vnímania reči tela budete mať už stále vo svojom kufríku zručností profesionálneho obchodníka.

A čo príjemné profesionálne vystupovanie, v ktorom chcete podčiarknúť svoju výnimočnosť a autenticitu? V tréningu nevedieme obchodníkov k tomu, aby na konci všetci vyzerali rovnako: silný stisk ruky, dlhý pohľad, či opakovanie mena nášho zákazníka môže pôsobiť umelo. Hľadáme výnimočnosť každého z vás!

Stresové či inak náročné situácie predýchate s ľahkosťou a všetky predajné techniky použite v tom správnom čase. Naprieč všetkými kultúrami svet otriasajú pozitívne výsledky neuro-biologickým výskumov o tom, ako dosahovať vysoký stabilný výkon: naučíme vás to!

 “Nič podobné som predtým nezažil. V kuloároch firmy sa hovorí o tomto školení ako o jednom z najlepších a najľahšie implemtovateľných do praxe.” (Martin, farma biznis)

“Sme tím dlhoročných obchodníkov. Ale myslím, že práve s týmto tréningom sme mali začať. Všetko by šlo ľahšie.” (Ján, key-account manažér)

Zaujala vás táto téma?

Ponúkame vám individuálnu konzultáciu alebo skupinový tréning, workshop či prednášku pre váš tím.