Techniky zvládania stresu

Mávate občas pocit, že sa vám všetko sype na hlavu? Ste nervóznejší, robíte zbytočné chyby, reagujete neprimerane? Alebo stojíte pred vašimi nadriadenými či kolegami a pripravenú prezentáciu neurobíte s takým sebavedomím, s akým by ste chceli? Možno vám v hlave víria myšlienky, ktoré sa podobajú katastrofickým scenárom, alebo sa vám ňou neustále ženú spomienky na niečo, čo sa vám nepodarilo? Kolíše váš výkon alebo výkon vašich podriadených?

Čo získate spoluprácou s BodyTalks ?

Váš výkon bude stabilnejší, emocionálne prežívanie pokojnejšie a s väčšou ľahkosťou prekonáte prekážky i seba samého.

Osvojíte si stratégie zvládania stresu:

  • na úrovni tela (relaxácia, dychové cvičenia, aktivizujúce a stabilizačné cvičenia použiteľné v bežnom živote)
  • na úrovni emócií (techniky práce s emocionálnou inteligenciou)
  • na úrovni kognitívnej (práca s myšlienkami, katastrofickými scenármi, práca s vnútornými presvedčeniami a ich zmenou)
  • na úrovni behaviorálnej (možnosti zmeny v správaní či stereotypoch, ktoré vedú k zvýšenej stabilite a odolnosti voči záťaži a stresu)

Pomôžeme vám obnoviť a posilniť sebadôveru a vnútornú rovnováhu. Vybudujete si sebavedomie nezávislé od okolia a naučíte sa využívať svoje vnútorné zdroje.

Objavíte podstatu PRACOVNO-ŽIVOTNEJ ROVNOVÁHY, v ktorej sa vaše ciele snúbia s vašimi snami, túžbami a hodnotami, v ktoré veríte.

Čo hovoria tí, ktorí sa tréningu zúčastnili?

Je to tréning, z ktorého budete čerpať ešte dlho po ňom. Účastníci vysoko oceňujú konkrétne návody a tvorenie vlastnej stratégie, ktorú môžu uplatňovať v bežnom i pracovnom živote. Najčastejšie naši klienti hovoria: „Je to tréning o nás a pre nás!“

„Aj po rokoch hodnotím tento tréning ako jeden z najlepším, aký som kedy zažil. Zmenil moju perspektívnu vnímania stresu a niektoré veci som zásadne zmenil a pomohli mi zostať v kľude, s väčším nadhľadom.“ (Vlado, spol. Billa)

Zaujala vás táto téma?

Ponúkame vám individuálnu konzultáciu alebo skupinový tréning, workshop či prednášku pre váš tím.