[one-half-first]Ako dieťa som počula príbeh, že každý má v melódii ľudstva svoj tón. A je úlohou každého z nás objaviť svoj tón, svoju výnimočnosť, svoj dar. Úprimnosť voči sebe ma viedla cestou k pohybu a slobodnému improvizovanému tancu. Od svojich 19rokov som viedla workshopy zamerané na rozvíjanie slobody a tvorivosti v pohybe a tanci. Opakovane som dostávala spätné väzby od ľudí, že im to mení život k lepšiemu. Odvtedy neúnavne dvadsať rokov študujem psychológiu, rôzne psychoterapeutické smery práce s telom a pohybom, neurobiológiu a jedinečným prepájaním týchto poznatkov rozvíjam vlastným prístup, ktorý podporuje AUTENTICITU, ZDRAVIE, ÚSPECHVZŤAHY s väčším porozumením. Sama na sebe zažívam, ako ma práca s vedomou rečou tela mení: vnútorného kritika, úzkosti, paniku, stavy hlbokého vyčerpania a prepadov energie som v tele vďaka tomuto prístupu dostala do roviny láskavého sebaprijatia, plynulých emocionálnych zmien, vitality, väčšej radosti, vnútornej slobody, pocitu šťastia v mojej rodine a úspechu na poli biznisu. Na túto cestu objavenia svojho plného potenciálu, autentického prejavu a zdravia pozývam aj vás...“[/one-half-first]
[one-half][/one-half]